23 thg 8, 2013

Danh sách thiết bị âm thanh của công ty Hoàng Sa Việt

Công ty âm thanh ánh sáng Hoàng Sa Việt giới thiệu về hệ thống thiết bị của chúng Tôi như sau:

Tới 70% trong tổng số thiết bị nhập khẩu từ tập đoàn Harman Pro của Mỹ, trong đó:

- 100% hệ thống amplifier là Crown XTI USA,
- 100% Hệ thống microphone cao cấp của Shure USA chính hãng,
- 100% số lượng loa sân khấu nhập từ JBL,
- 100% Hệ thống xử lý tín hiệu từ Harman Pro USA,
- 50% Hệ thống ánh sáng nhập từ China,
- 50% Hệ thống ánh sáng nhập từ Italy,
- 100% Giàn Khung nhôm Truss cao cấp (An toàn, thẩm mỹ). 
Hệ thống Mixer - Mixer consoles
 • Mixer Soundcraft GB8 - 40 Chanel - From Harman Pro USA
 • Mixer Soundcraft Si3- 32Chanel - From Harman Pro USA
 • Mixer Behringer X32 Digital 32 chanel mixer - From Germany
 • Mixer Behringer XL1600 - 16 Chanel - From Germany
Hệ thống loa chính - Main Speakers
 • Loa treo Martin Linearray System 8pcs /side - From China
 • Loa sub Martin Sub Woofer S218 - From China
 • Loa full đơn fullranger speaker Nexo PS15 - From France
 • Loa full đôi JBL PRX625 active speaker - From Harman Pro USA
 • Loa full đơn JBL PRX615 active speaker - From Harman Pro USA
Hệ thống Amplifier - Main công suất Monitor
 • Crown XTI 6000 Stereo Amplifier, 2 x 2100 watts @ 4 ohms from Harman Pro USA
 • Crown DSI4000 Stereo Amplifier, 2 x 1200 watts @ 4 ohms  from Harman Pro USA
 • Crown Xti 4002 Stereo amplifier, 2 x 1200  watts @ 4ohm  from Harman Pro USA
Hệ thống xử lý tín hiệu - Signal Processor
 • DBX drive rack 4800 From Harman Pro USA
 • DBX drive rack 260  From Harman Pro USA
 • DBX PA Plus - From Harman Pro USA
 • Lexicon effect PCM 91 and Lexicon MPX550 from Harman Pro USA
Micro cho ca sĩ - Microphone for vocal
 • Shure SLX Beta87 System - USA
 • Shure SLX Beta58 System - USA
 • Shure PGX SM58 System - USA
 • GTD Audio Profesional microphone - Designed in USA - Made in China
Micro cho nhạc cụ - Microphone for band
 • Audix DRUM SET - From Australia
 • Shure SM57 System Accourstic microphone
 • AKG C1000 condenser microphone for over head or instrusments
Monitor cho ca sĩ - In–ear Monitoring System
 • AKG SST4500 IEM Stereo transmitter
 • AKG SPR4500 IEM Diversity bodypack receiver
 • AKG IP 2 Earphones
Tủ nguồn Power Distribution
 • 300 Amp 3 fase power distributon box - tủ điện chịu dòng tối đa 300A 3 pha
 • 100 Amp 3 Phase Power Distribution Box
Hệ thống giàn khung - Trussing & Accessories
 • Khung treo line array - (Truss system for line array). Maximum height: 8 m / Maximum Load: 800 kg 
 • Khung truss mái - Roof top truss system 18 or  24 meter wide
 • Chân đèn - Light stand max 4m height  single column - 100 kg
 • Chân đèn - Light stand Max 4,2m height  two column - 150 kg
 • Chân đèn - Light stand max 7m  height single  column - 260 kg
Back line
 • Bộ trống - Full set of  Taye parasonic drum. Custom snare, K custom Zildjian cymbal set
 • Roland KC350 Keyboard monitor
 • Marshall ghita cabinet speaker  MG101FX
 • Marshall Bass combo MB 150
Hệ thống ánh sáng - Lighting
 • Bluemon moving head 1200W - From China
 • Bluemon moving head Beam 200W - From China
 • Bluemon Par led 54x3w - From China
 • Bluemon Par 64
 • Bluemoon 2000 FRESNEL 
 • Bluemoon Wireless DMX Systems ANTENNA DMX RECEIVER
 • Bluemoon Wireless DMX Systems ANTENNA DMX TRANSMITTER
 • Bluemoon Moving head 575
 • Follow 2500W
 • Follow 1200W
 • Power distributor 300 Amp
 • Power distributor 100 Amp
 • Matching cable
 • Behringer LC2412 Console
 • Smoke machine 2000W
 • Haze smoke machine 2000W
 • Laser light
 • Stroble 1500 W


0 nhận xét:

Đăng nhận xét